بررسی تقویم فرهنگی، برنامه ریزی ایام محرم در نشست ویژه شورای شهر
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
تقارن روز خبرنگار و عاشورا اندیشه پرور است
۱۱ مرداد ۱۴۰۱