پایانه مسافربری غدیر شهرداری قشم به پیشرفت ۵۰درصدی رسید
۲ مرداد ۱۴۰۱
رئیس شورای شهر قشم: عملکرد شهرداری قشم رضایت بخش است
۲ مرداد ۱۴۰۱