دوره ششم شورای اسلامی شهر قشم در مورخه چهاردهم مرداد ماه آغاز به کار کردند

اعضای شورای اسلامی شهر قشم:

مهندس حبیب بازماندگان رئیس شورای اسلامی شهر قشم

مهندس مریم خادمی منشی اول شورای اسلامی شهر قشم

دکتر احمد شب تاریانی خزانه دار شورای اسلامی شهر قشم

دکتر محمدرضا اسلامی نائب رییس شورای اسلامی شهر قشم

بی بی مریم پیر زنده منشی دوم شورای اسلامی شهر قشم