رئیس شورای شهر قشم: عملکرد شهرداری قشم رضایت بخش است
۱۸ مرداد ۱۴۰۱
با رای قاطع اعضای شورای شهر قشم؛ حاج حبیب بازماندگان قشمی رییس شورای اسلامی شهر قشم باقی ماند
۱۸ مرداد ۱۴۰۱