اتحاد برای اعتلای ورزش قشم
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
طی ۲۶۷ روز خدمتگزاری محقق شد: اجرای بیش از ۱۵۳ میلیارد پروژه توسط شهرداری و شورای شهر قشم
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱