امام جمعه قشم: شوراها برای آزادسازی سواحل قشم ایستادگی کنند
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
انتقاد امام جمعه از اجرای ناقص آزادسازی سواحل/ سواحل قفل شده قشم حیاط خلوت چه کسانی است؟
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱