شورای شهر و شهرداری قشم همپای ورزشکاران برای ارتقای ورزش/ قول مساعد مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان برای همکاری همه جانبه
۲۰ اسفند ۱۴۰۰
قشم می تواند پایلوت پایتخت گردشگری اعضا اکو در جنوب کشور باشد
۲۰ اسفند ۱۴۰۰