بازدید رییس شورای اسلامی شهر قشم و شهردار از وضعیت نامناسب یکی از خروجی‌های آب محله امام حسین(ع)
۲۰ اسفند ۱۴۰۰
اهالی بوستان۲ شورایاران خود را برگزیدند
۲۰ اسفند ۱۴۰۰