بازدید میدانی از معابر و خانه‌های فرسوده محله امام حسین(ع)
۲۰ اسفند ۱۴۰۰
شورای شهر و شهرداری قشم همپای ورزشکاران برای ارتقای ورزش/ قول مساعد مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان برای همکاری همه جانبه
۲۰ اسفند ۱۴۰۰