چمن مصنوعی زمین ورزشگاه شهید حسین بازماندگان بهسازی می‌شود
۲۰ اسفند ۱۴۰۰
بازدید رییس شورای اسلامی شهر قشم و شهردار از وضعیت نامناسب یکی از خروجی‌های آب محله امام حسین(ع)
۲۰ اسفند ۱۴۰۰