عدنان تیمار شهردار محله گلشهر شد
۱۹ بهمن ۱۴۰۰
رضا رضایی شهردار محله صاحب الزمان (عج) شد
۱۹ بهمن ۱۴۰۰