اسامی شهردار و شورایاران محله سجادیه
۱۰ بهمن ۱۴۰۰
آغاز بهره برداری از ساختمان جدید شورای شهر
۱۰ بهمن ۱۴۰۰