آغاز بهره برداری از ساختمان جدید شورای شهر
۲۳ بهمن ۱۴۰۰
علی ناصری شهردار محله کووئی شد
۲۳ بهمن ۱۴۰۰