۱۹ اسفند ۱۴۰۰

بودجه ۱۴۰۱ شهرداری قشم تایید شد

نشست شورای شهر قشم با حضور رییس و تمامی اعضا، شهردار و مجموعه مدیران شهرداری قشم و همچنین مشاوران کمسیون برنامه و بودجه با دستورکار بررسی […]