عزم شورای شهر قشم برای نقش باشگاه‌های ورزشی
۱۹ اسفند ۱۴۰۰
تعامل دوجانبه شورا، شهرداری و سازمان منطقه آزاد قشم برای تسهیل و تسریع خدمات‌رسانی به مردم
۱۹ اسفند ۱۴۰۰