«سعیدی‌قشمی» شهردار محله مسجد میرهاشم شد
۱۹ اسفند ۱۴۰۰
بودجه ۱۴۰۱ شهرداری قشم تایید شد
۱۹ اسفند ۱۴۰۰