آغاز دور جدید بازدید میدانی شورا و شهرداری قشم از محلات
۲۶ دی ۱۴۰۲
محله «هلری» ایستگاه نخست «خادم و مخدوم»
۲۶ دی ۱۴۰۲