حسن بشارتی شهردار محله مسجد علی بن ابیطالب علیه السلام (منبر بالا )
۷ بهمن ۱۴۰۰
اسامی شهردار و شورایاران محله امام حسن مجتبی(ع)
۷ بهمن ۱۴۰۰