جلال مبارک زاده شهردار محله صحرا سینا شد
۱۰ بهمن ۱۴۰۰
اسامی شهردار و شورایاران محله سجادیه
۱۰ بهمن ۱۴۰۰