۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

ارزیابی تفریق بودجه شهرداری قشم در کمیسیون بودجه

کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر قشم به ریاست رئیس شورای اسلامی شهر قشم با حضور اعضا، شهردار قشم و کارکنان واحدهای مربوطه شهرداری با دستورکار بررسی […]