۲۳ خرداد ۱۴۰۳

کمیته حسابرسی شورای شهر قشم تشکیل جلسه داد

کمیته حسابرسی شورای اسلامی شهر قشم با حضور اعضا و مسئولین واحدهای مربوطه شهرداری به منظور بررسی عملکرد اردیبهشت ماه شهرداری قشم تشکیل جلسه داد.