۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

کارگر سابق شهرداری قشم تجلیل شد

کریم شب‌تاری از کارگران سابق شهرداری قشم که به علت آسیب جسمی خانه نشین شده ، به مناسبت روز جهانی کار و کارگر توسط دکتر شب‌تاریانی […]