۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

توسعه فیبر نوری شهر قشم بررسی شد

شورای اسلامی شهر قشم در یکصد و پانزدهمین جلسه رسمی خود با حضور دستگاه های مربوطه روند توسعه فیبر نوری در این شهر را مورد بررسی […]