۱۹ فروردین ۱۴۰۳

عیادت شورا و شهردار قشم از قاری ممتاز این شهرستان

حاج حبیب بازماندگان قشمی رییس، دکتر احمد شب‌تاریانی نایب رئیس شورای اسلامی شهر قشم و دکتر میرداد میردادی شهردار قشم از حاج علی سرودی یکی از […]