۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

شورای شهر قشم از شوراهای برتر کشور است

معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان گفت: شورای اسلامی شهر قشم از شوراهای برتر کشور است. به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی […]