۹ خرداد ۱۴۰۲

نشست کمیته حسابرسی شورای اسلامی شهر قشم تشکیل شد

کمیته حسابرسی شورای اسلامی شهر قشم با دستورکار بررسی حسابرسی بهمن و اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ با حضور اعضا تشکیل جلسه داد.کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی […]