۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

شورای اسلامی شهر قشم میزبان همایش استانی روز ملی شوراهاست

قشم میزبان همایش استانی روز ملی شوراهاست.به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی ،رئیس شورای اسلامی شهر حاج حبیب بازماندگان قشمی گفت:همایش استانی نهم اردیبهشت […]