۱۷ فروردین ۱۴۰۳

تقدیر و تشکر شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قشم از حضور پرشور و تحسین برانگیز شهروندان در راهپیمایی روز جهانی قدس

۱۶ فروردین ۱۴۰۳

دعوت رئیس شورای اسلامی شهر قشم به حضور در راهپیمایی

حاج حبیب بازماندگان قشمی رئیس شورای اسلامی شهر قشم از عموم مردم دعوت به حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس کرد.