۱۶ فروردین ۱۴۰۳

دعوت رئیس شورای اسلامی شهر قشم به حضور در راهپیمایی

حاج حبیب بازماندگان قشمی رئیس شورای اسلامی شهر قشم از عموم مردم دعوت به حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس کرد.