۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

دیدار مردمی اعضای شورای اسلامی شهر ، شهردار و مسئولین شهرداری قشم

محله کووه ایسه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰محل تجمع: پارک دریادلان خلیج فارس
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

دیدار مردمی شهرداری و شورای اسلامی شهر قشم با اهالی محله میرهاشم

امروز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ساعت ۲۰:۰۰مسجد میرهاشم