۲۰ فروردین ۱۴۰۳

«دکتر ساینا» می تواند حدود ۷۰ درصد از نیاز بیماران قشم را برطرف کند

رئیس کمیسیون بهداشت شورای اسلامی شهر قشم گفت: خدمات پزشکی ارائه شده توسط سامانه «دکتر ساینا» می تواند تا ۷۰ درصد از نیازهای درمانی مردم جزیره […]