۲۲ آذر ۱۴۰۰

جانمایی پارکینگ اتوبوسهای مسافربری

شهردار قشم از جانمایی پایانه مسافربری و ساماندهی وضعیت شرکت های مسافربری برون شهری و ضرورت تعیین تکلیف پارکینگ اتوبوسهای مسافری خبر داد به گزارش روابط […]