۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

کارگروه ویژه بازگشایی معابر قشم تشکیل شد

کارگروه ویژه بازگشایی معابر در بافت ناکارآمد شهر قشم با عضویت رئیس شورای اسلامی شهر قشم، معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم، شهردار قشم […]