۷ خرداد ۱۴۰۳

کاهش ۲۴ درصدی وابستگی شهرداری قشم به منابع ارزش افزوده

مسئول درآمد شهرداری قشم از تحقق کاهش ۲۴ درصدی وابستگی این مجموعه به منابع ارزش افزوده در سال ۱۴۰۲ خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری […]