برگزاری جلسه ۱۲۴ و کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر قشم
۱۹ تیر ۱۴۰۳
صد و بیست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر قشم برگزار شد
۱۹ تیر ۱۴۰۳