برگزاری جشن های عید غدیر با حمایت شورای اسلامی و شهرداری قشم
۱۳ تیر ۱۴۰۳
کمیسیون بهداشت شورای اسلامی شهر قشم با موضوع مبارزه با بیماری تب دانگی برگزار شد
۱۳ تیر ۱۴۰۳