جلسه 123 شورا قشم
صد و بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر قشم برگزار شد
۷ تیر ۱۴۰۳
برگزاری جلسه ۱۲۴ و کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر قشم
۷ تیر ۱۴۰۳