کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قشم با دستور کار بررسی تفریغ بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تشکیل جلسه داد
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
پیام تبریک شهردار و شورای شهر قشم در پی افتخارآفرینی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان
۲۴ خرداد ۱۴۰۳