کمیته حسابرسی شورای شهر قشم تشکیل جلسه داد
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
جلسه ۱۲۱ شورای شهر قشم برگزار شد
۲۳ خرداد ۱۴۰۳