دیدار رئیس شورای شهر قشم با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد
۱۳ خرداد ۱۴۰۳
کمیته حسابرسی شورای شهر قشم تشکیل جلسه داد
۱۳ خرداد ۱۴۰۳