ارزیابی تفریق بودجه شهرداری قشم در کمیسیون بودجه
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
پیام تسلیت شهردار و شورای شهر قشم در پی شهادت رئیس جمهور
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳