توسعه فیبر نوری شهر قشم بررسی شد
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
ناوگان حمل و نقل عمومی شهر قشم باید تقویت شود
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳