تاکید کمیسیون بودجه شورای شهر قشم بر قانونمداری و شفافیت مالی
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
کارگروه ویژه بازگشایی معابر قشم تشکیل شد
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳