کمیسیون فرهنگی شورای شهر قشم برگزار شد
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاکید کمیسیون بودجه شورای شهر قشم بر قانونمداری و شفافیت مالی
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳