تقدیر شهردار قشم از شورای شهر
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
توسعه فیبر نوری شهر قشم بررسی شد
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳