کارگر سابق شهرداری قشم تجلیل شد
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
دیدار مردمی شهرداری و شورای اسلامی شهر قشم با اهالی محله میرهاشم
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳