شورای شهر قشم از شوراهای برتر کشور است
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
مصاحبه تلویزیونی رئیس شورای اسلامی شهر قشم با برنامه تلویزیونی گاه گمون
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳