شورای شهر قشم رتبه برتر استان شد
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
تقویت فرهنگ مشارکت مردم مهمترین دستاورد شورای شهر قشم است
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳