تقویت فرهنگ مشارکت مردم مهمترین دستاورد شورای شهر قشم است
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
تقدیر استاندار هرمزگان از رئیس شورای شهر قشم
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳