پردیس دانشگاه هنر تهران در قشم افتتاح شد
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
مسئولین مطالبه به حق شورای شهر قشم را مورد توجه قرار دهند
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳